předchozí
V zemi Mokha - Kniha veršů výpravných

Jeptiška

Kniha veršů výpravných
celkem kapitola: 11. ze 55
následující
Se srdcem rekovým - Kniha veršů výpravných

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Svit mdlý a šedý, první rána zář,
v jeptišky mladé bledou hledí tvář.

Jak lilje z mramoru by vykvětlá,
ta žena aj se k soše Panny vine;
zrak její temným, žhavým ohněm plá -
hned touhou sálá, hned zas touhou hyne.

Hle blíž a blíže k bílé soše line,
a v náruživém žhoucím zanícení
svůj náhle v kámen tiskne chvějný ret -
děsné políbení!

Pod ohněm rtu jen mrtvě mrazný led!
Divoce jako uštknuta by vzskočí -
bolestný šlehne hled z jí mladých očí -
Však již zas hlavu mladou k zemi níží,
jak pod hříchův by velkých trapnou tíží -
a již zas k soše klesá její noha,
zas znovu k Panně z kamene se vine,
zas znovu touhou plá a touhou hyne,
a bolně, žaložalně zavzléká:
"Tys milovati mohla sama boha,
nech milovat mne aspoň člověka!"


předchozí
V zemi Mokha - Kniha veršů výpravných
Jeptiška
Kniha veršů
následující
Se srdcem rekovým - Kniha veršů výpravných

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!