předchozí
Elegické hříčky - Kniha veršů lyrických a smíšených

Loretánské zvonky

Kniha veršů lyrických a smíšených
celkem kapitola: 35. ze 55
následující
Z kraje - Kniha veršů lyrických a smíšených

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Což, Loretánské zvonky,
vám v srdce nemůž tíseň,
že vždy jste pohotově
svou zapět sladkou píseň?

Již v srdéčku mém mladém
se někdy bolesť chvěla,
když stará vaše srdce
zas s chutí novou pěla!

- - -
Dřív více písní znaly
ty Loretánské zvony,
teď jenom jednu zvoní
a brzo bude po ní.
Už jednotvarným zvukem
se mdle teď pouspává -
tak se to srdci stává,
když k smrti doklepává.

Co dítě jsem je slýchal
ty Loretánské zvuky
a srdéčko mé chtělo
v svět šírý nést své tluky.

Co muž je nyní slyším
a k prsoum jsem si sáhnul -
rád bych to velké srdce
zas ve srdéčko stáhnul!


předchozí
Elegické hříčky - Kniha veršů lyrických a smíšených
Loretánské zvonky
Kniha veršů
následující
Z kraje - Kniha veršů lyrických a smíšených

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!