předchozí
Romance - Kniha veršů výpravných

Průvod

Kniha veršů výpravných
celkem kapitola: 20. ze 55
následující
Při balletu - Kniha veršů výpravných

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Z šedých mračen déšť se hustý lije,
po dláždění voda proudem teče,
ulicemi prázdnými tu města
vojenský se pohřeb truchle vleče.
Černý vůz s tím bílým křížem táhne
s hlavami svislými čtvero koní, -
mrtvý v suchu - vozka však promoklý
rozmrzele spřež svou k spěchu honí.

Na vozíku kříž a lesklá lebka,
v jejíž oční důlky had se vrývá,
a za lebkou lesklou, dutou, prázdnou,
prázdné čáko lidem "s bohem" kývá.

Buben potažený černým suknem
trudně odměřeným taktem zvučí,
k tomu z bratrů, již ho sprovázejí,
každý mrzutě si kletbu bručí.

"Arci stejně se nám zvede, až nám
místo rakve dají otep slámy, -
však by bez nás také cíle dojel,
také chuďas bez nás došel jámy!"


předchozí
Romance - Kniha veršů výpravných
Průvod
Kniha veršů
následující
Při balletu - Kniha veršů výpravných

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2022 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!