předchozí
VII

VIII

celkem kapitola: 8. z 9
následující
IX

Tyrolské elegie

Autor: Karel Havlíček Borovský

Sviť, měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
jakpak se ti Brixen líbí?
Neškareď se tak!
Nepospíchej, pozastav se,
nechoď ještě spát,
abych s tebou jen chvilinku mohl
diškurýrovat.
Nejsem zdejší, můj měsíčku,
toť znáš podle křiku,
neutíkej, nejsem treu und bieder,
jsem zde jen ve cviku.
Jsemť já z kraje muzikantů,
na pozoun jsem hrál,
a ten pořád ty vídeňské pány
ze sna burcoval.
By se po svých těžkých prácech
hodně vyspali,
jednou v noci kočár policajtů
pro mne poslali.
Dvě hodiny po půlnoci
když na třetí šlo, tu mi dával žandarm
u postele šťastné dobrýtro.
Se žandarmem slavný ouřad,
celý v parádě,
pupek kordem pevně obvázaný,
zlato na krágle.
"Vstávají, pane redaktor,
nelekají se,
jdeme v noci, nejsme však zloději,
jenom komise.
Od všech z Vídně pozdravení,
pan Bach je líbá,
jsou-li přej zdráv, a tuhleto psaní
po nás posílá."
Já jsem i na lačný život
vždycky zdvořilý:
"Odpusť, slavná císařská komise,
že jsem v košili!"
Ale Džok, můj černý buldok,
ten je grobián,
na habeas corpus tuze zvyklý
on je Angličan.
Málem by byl chlap přestoupil
jeden paragraf,
již na slavný ouřad zpod postele
uďál: Vrr, haf, haf!
Hodil jsem mu tam pod postel
říšský zákoník,
dobře že jsem měl ten moudrý nápad,
jižani nekvík.
Občan zvyklý na pořádek
bylo to v prosinci
především jsem si obul punčochy
v slavné asistenci.
Pak jsem teprv četl psaní
však ho tuhle mám
rozumíš-li ouřední němčině,
přečti si ho sám.
Bach mi píše jako doktor,
že mi nesvědčí
v Čechách zdraví, že přej potřebuju
změnu povětří.
Že je v Čechách tuze dusno,
horké výpary,
mnoho smradu po té oktrojírce,
holé nezdraví!
Že on tedy schválně pro mne
kočár sem poslal,
abych se hned na státní outraty
na cestu vy dal.
A žandarmům že nařídil,
ať mne hodně nutí,
kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout
jeho nabídnutí.
Což je dělat?
Že pak musím hloupý zvyk ten mít,
že nemohu žandarmům s flintami
pranic odepřít!
Dedera mne taky nutil,
abych jel jen hned,
že by chtěli Brodští, až se vzbudí,
třeba s námi jet.
Pravil mi, že nemám s sebou
zbraně žádné brát,
neb že oni mají nařízení
mne ochraňovat.
Že mám též, pokud jsme v Čechách,
inkognito jet
sic nám dají dotěraví lidé
hrůzu komis hned.
Ještě mi dal pan Dedera
více moudrých rad,
dle nichž se Bachovi pacienti
mají spravovat.
Tak mne vábil jak Siréna,
až jsem obul boty,
oblík vestu, kabát, pak i kožich
dříve však kalhoty!
Ó měsíčku, však ty ženské
dobře znáš a víš,
jaký s nimi člověk na tom světě
často mívá kříž!
Takés mnohého loučení
tajným svědkem byl,
ty znáš líp než každý novelista
hořkost těchto chvil.
Matka, žena, sestra, dcerka
malá Zdenčinka,
stály okolo mne v tichém pláči,
hořká chvilinka!
Já jsem sice starý kozák,
v půtkách tužený:
tenkrát jsem měl trochu těsná prsa
a zrak zkalený.
Vtisknut jsem však poděbradku
silně do čela,
aby se těm policajtům slza
nezablyštěla.
Neb ti všichni blíže dveří
posud stáli stráž,
aby měla tato smutná scéna
císařskou štafáž!
Trubka břeští, kola hrčí,
jedem k Jihlavi,
vzadu, abysme nic neztratili,
klušou žandarmi.
Ten borovský kostelíček
stojí na vršku,
skrze lesy smutně na mne hleděl:
"Jsi to, můj hošku?
Pode mnou jest tvá kolíbka,
já tě viděl křtít,
starému vikáři ministrovat,
pilně se učit.
Táhnout světem na zkušenou,
pak s pochodní jít,
naší chase plamenem veselým
na cestu svítit.
Vidíš, jak ty roky plynou,
znám tě třicet let,
ale chlapče, jaké to obludy
vidím s tebou jet?"
Když jsme jeli přes Jihlavu,
měl jsem Špilberk v mysli,
za Lincem zas myšlénky na Kufstein
z hlavy mi nevyšly.
Teprva když jsme nechali
Kufstein vpravo stát,
začla se mi alpejská krajina
příjemnější zdát.
Hloupá jízda, milý brachu,
když se neví kam,
veselé ty trubky postiljónů
jsou jen bídný klam.
Všude kolomaz a všude
přepřahovali.
Kdybyste radš ve Vídni přepřáhli
a namazali!
Telegraf je přece jenom
hezký vynález!
Ten před námi všude, než jsme přišli,
ohlášení nes.
By nám mohla policie,
starostlivá máti,
všude, dříve než tam přijedeme,
kamna rozehřáti.
Nesmím ale zapomenout
Budějovice,
tam Dedera koupil mělnického
čtyry lahvice.
Čili se v něm vlastenecké
hnuly myšlénky?
Čili doufal, že to pro mne bude
Léthé na Čechy?
Mělnické jsem dávno dopil,
piju vlaské zas,
ale zdá se, že je v obou stejný
nepokojný kvas.
Ted, měsíčku, nechme elegie
a přejděme v heroický tón,
nebo co ti teď chci vypravovat,
to byl čertův shon.
Cesta z Reichenhallu do Waidringu,
ty ji musíš taky dobře znát,
ta se nedá žádnou ordonancí
přeoktrojovat.
Hory, skály ohromnější ještě,
než jest hloupost mezi národy,
vedle cesty propast bezedná jak
drška armády.
Temná noc jak naše svatá církev
a my jedem z kopce jako mžik,
darmo křičí Dedera: "Drž koně!"
prázdný je kozlík.
Kočár praští a koně ve větru,
již je ďábel horempádem nese,
a postiljón někde tam za kopcem
do dýmky si křeše.
Dolů jako z věže cesta plytká,
vůz jak šipka klouže hý a hat,
snad má chuť nás někde do propasti
internýrovat?
Och, to byla pro mne chutná chvilka,
neboť neznám žádnou větší slast
nežli vidět slavnou policii
ouzkostí se třást!
Napadnul mi jsemť já čtenář bible
o Jonáši smutný příběh ten,
jak jej z lodky k utišení bouře
vyhodili ven.
"Metejme los!" pravím,
"mezi námi musí někdo velký hříšník být,
a ten k usmíření nebes musí
z vozu vyskočit."
Jen to vyřknu, ejhle, policajti
ani svědomí nezpytovali
a kajícně vyrazivše dvířka
z vozu vyskákali.
Ach ty světe, obrácený světe!
Vzhůru nohami ve škarpě leží stráž,
ale s panem delinkventem samým
kluše ekypáž!
Ach ty vládo, převrácená vládo!
Národy na šňůrce vodit chceš,
ale čtyřmi koňmi na opratích
vládnout nemůžeš!
Bez kočího, bez opratí, potmě,
u silnice propast místo škarpy,
tam jsem cválal sám a sám v kočáře
jako vítr z Alpy.
Svěřiti svůj osud také jednou
koňům splašeným se já mám bát,
občan rakouský? Což se mi může
horšího již stát?
Tak jsem s chladnou rezignací v hlavě,
v hubě ale vřelou cigáru,
čerstvěj než cár ruský přijel k poctě
v dobrém rozmaru.
Tam jsem zatím - mustr delinkventů!
bez ochrany povečeřel hezky,
než za mnou stráž s odřenými nosy
přikulhala pěšky.
Já spal dobře, ale policajti
měli tu noc ve Waidringu zlou,
mazali si spiritusem záda,
nosy arnykou.
Tuje konec této epopeje,
k níž jsem nepřibásnil ani chlup,
všechno ti dosvědčí ve Waidringu
postmistr Dahlrupp.

předchozí
VII
VIII
Tyrolské elegie - Obsah
následující
IX

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Karel Havlíček Borovský

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 19.XII.2009   © 2009 - 2021 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!