předchozí
Lesy

Lidé

II
následující
Zločinné spolčení lidí a lesů

Devadesát tři

3. díl - 1. kniha VENDÉE

Autor: Viktor Hugo

Sedlák má dvojí oporu: pole, které ho živí, a les, který ho ukrývá.

Člověk si stěží může představit bretaňské lesy, byla to hotová města. Nic mlčenlivějšího, nic temnějšího a divočejšího než tato nerozpletitelná spleť trní a větví. V těchto rozsáhlých houštinách sídlilo nehybné ticho, žádná pustina nevypadá mrtvějí a pohřebněji. Kdyby bylo možné naráz a jediným bleskovým úderem vykácet stromy, objevilo by se náhle v této temnotě lidské mraveniště.

Okrouhlé a úzké jámy zakryté nahoře pří kro vy z kamenů a větví, nejprve svislé, pak vodorovné, pod zemí se nálevkovitě rozšiřující a ústící do temných slují - něco takového našel perský král Kambyses v Egyptě a Westermann v Bretani. Tam byly v poušti, tady v lese. V egyptských slujích byli mrtví, v jeskyních bretaňských živí. Nejdivočejší mýtina v lese Misdonském, provrtaná chodbami a jizbami, v nichž se pohybovalo záhadné obyvatelstvo, se nazývala "Velké město". Jiná mýtina, neméně pustá zvenčí a stejně obydlená uvnitř, se jmenovala "Královské náměstí".

Tento podzemní život panoval v Bretani od nepaměti. Za všech časů tam byl člověk před člověkem na útěku. Proto všechny ty hadí brlohy vyhloubené pod kořeny stromů. pocházely z dob druidů a některé z těchto jeskyň byly tak staré jako keltské dolmeny. Legendární nestvůry i historičtí netvoři - vše přešlo touto chmurnou zemí: Teutates, César, Hoél, Neomenes, Geoffrey Anglický, Alain - Železná rukavice, Pierre Mauclerc, francouzský rod Blois, anglický rod Montfortů, králové a vévodové, devět bretaňských baronů, soudci z Grands Jours, hrabata z Nantes svářící se s hrabaty renneskými, lapkové, tuláci i velká válečná tažení, René II., vikomt z Rohanů, královští guvernéři, "dobrý vévoda Chaulnes", který věšel sedláky pod okny paní de Sévigné, v XV. století šlechtické řeže, v XVI. a v XVII. století náboženské války, v XVIII. století třicet tisíc psů cvičených v honbě na lidi, pod tímto strašlivým dupotem cítil lid nutnost zmizet.

Postupně unikali troglodyti Keltům, Keltové Římanům, Bretoňci Normanům, hugenoti katolíkům, pašeráci celníkům, nejprve utíkali do lesů, pak pod zem - jako zvířata. Až sem přivádí tyranie národy. Po dva tisíce let štval despotismus všeho druhu ubohou a zmořenou Bretaň: výboje, feudální zřízení, náboženský fanatismus, berně - jakási neúprosná honička, která skončila v jedné podobě jen proto, aby začala v jiné. Lidé se zahrabávali.

Když byla prohlášena Francouzská republika, hrůza, jež je určitým druhem vzteku, číhala již v duších, tak jako v lesích byla připravena doupata. Bretaň se vzbouřila, cítíc se ujařmena tímto násilným osvobozením. Obvyklý omyl otroků.


předchozí
Lesy
Lidé
Devadesát tři - Obsah
následující
Zločinné spolčení lidí a lesů

Historická literatura - úvod Autoři děl Francouzský republikový kalendář Viktor Hugo

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 3.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!