předchozí
Mrtvá nevěsta - Kniha veršů výpravných

Matka

Kniha veršů výpravných
celkem kapitola: 6. ze 55
následující
Rubáš - Kniha veršů výpravných

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Pod vodou měl ji sedm let
a měla s ním dvě děti,
pak řekl Vodník: "Můžeš teď
zas domov uviděti.

Déle se však tam nesdržuj
než tři dni a tři noci,
sic zde tvé děti zardousím
a umrou bez pomoci.

Déle se mně tam nesdržuj,
to žádám ještě jednou,
sic vlny ze dna děti tvé
jak mrtvý leknín zvednou!" -

Plynula noc a plynul den,
co zas je navrácena,
co s ní se těší družka zas
i matka skormoucená.

V noci ji matka uspává
přemnohou průpovědí
a ve dne s družkou zpívají
kde kterou píseň vědí.

Plynula noc a plyne deň
a plyne noc již třetí:
"Již musím od vás, volají
mne moje drobné děti.

Musím již od vás, ku kapli
jdu zbavit vší se tíže,
o matko, dejte ruku svou
a požehnání kříže!"

Rychle se matce vytrhla
a dveřmi rychle kráčí:
"Kam, družko drahá, v spěchu tak,
že sotva dech ti stačí?"

Ona však kolem okénka
Dál dále rychle kráčí,
A matka za ní z komůrky:
"Nenech mne, dcero, v pláči!"

Sklesla před Panny obrazem:
"Mou matku starou chrani! -"
a doma matka modlí se:
"Ach dceři cestu brani!"

Se zdi se Panna sklonila
zázračném u zjevení:
"Víc nepůjdeš již k muži zpět,
sic přijdeš o spasení.

Pro tebe více muže tam
ni dětí více není,
a půjdeš-li tam předce zpět
ty dojdeš zatracení!"

Oko se slzou zalívá
a srdce smutkem puká:
"Ach Panno, k dětem půjdu zas
přes všechna pekel muka!

Rci mně, o Panno, kdyby v tom
i věčná byla vina,
zda byla bys kdy mohla ty
snad opustiti syna?"

předchozí
Mrtvá nevěsta - Kniha veršů výpravných
Matka
Kniha veršů
následující
Rubáš - Kniha veršů výpravných

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!