předchozí
Oběšenec - Kniha veršů výpravných

O třech kolech

Kniha veršů výpravných
celkem kapitola: 25. ze 55
následující
Poslední ballada z roku dva tisíce a ještě několik - Kniha veršů výpravných

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Za tabulí u plného
pytlák Joza vesel sedí,
na šenkýřku, hezkou vdovu,
jak by zamilován hledí.

"Ale ženo, vámť se daří!
rozkvítáte jako růže!"
"Viďte? Vždyť jsem pochovala
třetího teprvé muže!"

"Třetího! - Však povídají,
že jste jim vždy udělala!" -
"Nu jen potud, abych sama
dříve v hrob si neustlala!

První klekl před oltářem
dřív než já při svatbě naší -
mohu-liž já za to, že to
muži dříve smrt přináší?!
Druhý umyl po hostině
ruce sobě v vodě živé,
kdo dřív béře vody živé,
známo, že též umře dříve.

Třetí za svatební noci
usnul dřív než já jsem spala -
to přináší smrť dřívější! -
tak - no tak jsem udělala!"

"Eh což! však bych se vás nebál!
Vdova tří a přede jak růže!" -
"A což myslíte, že bych já
čtvrtého se bála muže?"

"Ne? nu tedy na pozoru,
sic vás k čtvrtým vdavkám svedu!" -
"Budiž tedy, aspoň k peklu
o třech kolech nepojedu!"


předchozí
Oběšenec - Kniha veršů výpravných
O třech kolech
Kniha veršů
následující
Poslední ballada z roku dva tisíce a ještě několik - Kniha veršů výpravných

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!