předchozí
Jako do skoku - Kniha veršů výpravných

Oběšenec

Kniha veršů výpravných
celkem kapitola: 24. ze 55
následující
O třech kolech - Kniha veršů výpravných

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Oj! to divně nade krovem hučí!
bouř se vzpírá v šedých skalinách?
pláč to snad? či vichr bolně skučí?
co to hýká v pustých roklinách?

"Modlete se děti - poklekněte!
Jistě že se někdo oběsil.
Meluzína úpí, naslechněte -
tak by divý vichor neběsil."

Dvé robátek útlé ruce zdvíhá,
plachá ústa píseň zachvějí.
Hu tu rána! - blesk se v blesku mihá
dvéře lítnou z vetchých veřejí -

A na prahu chlapec uděšený,
oči v sloup a ret má zsinalý;
"Otec - na jabloni - oběšený!"
Klesá - děs mu mysl pokalí.

Dále svítí blesky v hromův víru,
sotva že se křížem požehnáš;
neviňátka pějí v blahém míru
za hříšného otce "Otče náš!"


předchozí
Jako do skoku - Kniha veršů výpravných
Oběšenec
Kniha veršů
následující
O třech kolech - Kniha veršů výpravných

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!