předchozí
Skočme, hochu - Kniha veršů výpravných

Před fortnou milosrdných

Kniha veršů výpravných
celkem kapitola: 16. ze 55
následující
Dědova mísa - Kniha veršů výpravných

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

"Nech, hochu, nech - zde lávka - jenom chvíli!
Můj život sice chvatem k hrobu pílí,
však kdo se naposled již na svět dívá,
snad přece nějaká mu chvíle zbývá.
Já sice po odpočinku již práhnu,
však tato fortna děsně vábivá
mne nevypustí více za živa -
jen chvilku ještě, na zvonec než sáhnu!

Už dobíhají moje staré síly!
chléb pro rodinu žádá velkou píli,
a pracoval jsem, jak jen otec může,
vždyť ruka má, hle, mozol, kost a kůže!
Ty ještě neznáš, milý hochu blahý,
ty ještě neznáš, seznáš teprve,
až rozpracuješ ruce do krve,
že lidský život jest až příliš drahý.

Dej mně svou ruku, milý dobrý hochu,
tys jediný měl pro mne chvíle trochu,
aj otec pro synáčka život sází,
syn sotva otce k smrti doprovází!
Ach odpusť starci, že si stýskat zkusí!
Vím - nejednali ke mně nevděčně,
a loučili se se mnou srdečně,
a také vím, že - vydělávat musí.

Tys jediný vždy slouchal děda hlasu,
ostatní neměli, chudáci, času!
Dej dědu čelo, ty můj hochu zlatý,
ne rty! - vždyť starcův dech je jedovatý
a jedno políbení na tvé líce,
už je to políbení poslední -
a ještě jednou na mne pohledni, -
teď, hochu, zazvoň, - nemám síly více."
předchozí
Skočme, hochu - Kniha veršů výpravných
Před fortnou milosrdných
Kniha veršů
následující
Dědova mísa - Kniha veršů výpravných

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!