předchozí
Vnitřní život - Kniha veršů lyrických a smíšených

Starý dům

Kniha veršů lyrických a smíšených
celkem kapitola: 42. ze 55
následující
Mé efemérky - Kniha veršů lyrických a smíšených

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Tak vetchý dům, tak starý dům,
a je mi posud milý,
že zažil jsem v něm nejprvších,
nejsladších světa chvílí.
Jak často na ten starý dům
mé oko se zadívá,
ach divu-li, že oko to
pak slzou se zalívá!

Mně bývá, jak by starý dům
mluvíval matkou ke mně,
a jeho slova, ach ta zní
jak lásky šepot jemně.
On zná mé srdce skrz a skrz
a před ním pýcha hyne,
vždyť modlíval se se mnou vždy
mé modlitby dětinné!


předchozí
Vnitřní život - Kniha veršů lyrických a smíšených
Starý dům
Kniha veršů
následující
Mé efemérky - Kniha veršů lyrických a smíšených

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2023 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!